Analiza nasłonecznienia

Procedura analizy nasłonecznienia, która umożliwia określenie maksymalnej objętości budynku na danym terenie w odniesieniu do warunków nasłonecznienia okien otaczających budynków, zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2018.