Specjalizuję się w optymalizacji budynków na etapie analiz działki i projektowania koncepcyjnego.

Pracuję nad projektami o różnych skalach i funkcjach, od domów po budynki publiczne (teatry, szpitale, centra rehabilitacyjne). Posiadam doświadczenie w pracy na każdym etapie procesu projektowania, jako członek zespołu i wiodący architekt (SDA Szcześniak+Denier Architekci, Marek Rytych Architekt, Nowy Biotop Miejski i Atelier Tektura).

Prowadzę zajęcia projektowe, seminaria i laboratoria (takie jak Cyfrowa Fabrykacja, Procesy Informacyjne w Architekturze i Integracja Technik) na Kursie Magisterskim o specjalności Architektura Społeczeństwa Wiedzy, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

W mojej pracy naukowej koncentruję się na procesach optymalizacji w projektowaniu architektonicznym, analizach przedprojektowych (pogodowych, energetycznych, urbanistycznych, energetycznych, funkcjonalnych, zacienienia, nasłonecznienia, przesłaniania, widoczności i innych) opracowanych indywidualnie lub przy użyciu gotowych bibliotek.