Analiza widoczności

Za pomocą narzędzi parametrycznych możliwe jest odwzorowanie tradycyjnych badań widoczności budynku z wybranych punktów obserwacyjnych w środowisku cyfrowym, przeprowadzenie analiz z dowolnej ilości wybranych punktów oraz wizualizowanie wyników tych analiz na przestrzennym modelu budynku.

2018