CZYM SIĘ ZAJMUJĘ.
Zajmuję się projektowaniem architektonicznym, a w szczególności analizami przedprojektowymi sterowanymi za pomocą procedur optymalizacyjnych. Przeprowadzenie analiz środowiskowych, energetycznych, funkcjonalnych czy urbanistycznych na wczesnym etapie projektowania budynku, umożliwia uwzględnienie tych czynników na dalszych etapach projektowania i wpływa na jakość ostatecznego rozwiązania architektonicznego.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE.
Projektowanie architektoniczne na wszystkich etapach procesu projektowego (projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze). Zarządzanie zespołem projektowym, koordynacja wielobranżowa, projekty konkursowe.

OPTYMALIZACJA.
Opracowywanie procedur optymalizacyjnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych na etapie projektu koncepcyjnego (z uwzględnieniem czynników urbanistycznych, architektonicznych, energetycznych i środowiskowych).

ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE.
Analizy urbanistyczne (wykresy widoczności, ocena układu urbanistycznego, analizy widokowe), analizy pogodowe i środowiskowe (analiza zacienienia, oświetlania, lokalnych warunków pogodowych), analiza nasłonecznienia i przesłaniania w oparciu o przepisy administracyjne.

PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE.
Usługi związane z pisaniem skryptów i programowaniem (Grasshopper dla Rhino, Processing, JavaScript).

CYFROWA FABRYKACJA.
Obsługa maszyn do cyfrowej fabrykacji (wycinarki laserowe, drukarki 3d, frezarki CNC).